Shi is a good guy

Đi hái cà phê mà lạc lên sao Hoả rồi thì phải anh em ơi. Lost in Dalat. #khocoffeeexperience2020 #dalat #coffeetour

Posted by Shi Jang on Saturday, December 12, 2020